Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND, UB Mặt trận Tổ quốc phường Hoàng Văn Thụ đến thăm hỏi, tặng quà các chốt kiểm dịch y tế phòng chống Covid-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

25/08/2021

Ngày 25/8/2021 Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ phường Hoàng Văn Thụ đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà lực lượng cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt liên ngành kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

Quyết định công nhận kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 phường Hoàng Văn Thụ

11/11/2020

Quyết định công nhận kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 phường Hoàng Văn Thụ

Biên bản về việc kết thúc niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

22/10/2020

Biên bản về việc kết thúc niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

Thông báo về việc niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

19/10/2020

Thông báo về việc niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung:

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3855.661
  • hoangvanthu@thainguyencity.gov.vn