Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc và Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo làm việc với tỉnh Thái Nguyên

26-09-2021 15:04

Hoàn Minh - Mạnh Thắng
thainguyen.gov.vn

PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung:

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3855.661
  • hoangvanthu@thainguyencity.gov.vn