Báo cáo số 408/BC-UBND ngày 21/12/2021 của UBND phường Hoàng Văn Thụ Báo cáo tình hình công khai thực hiện sử dụng tài sản Nhà nước năm 2021

21-12-2021 17:09

PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung:

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3855.661
  • hoangvanthu@thainguyencity.gov.vn