Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND phường Hoàng Văn Thụ về Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách phường năm 2021

16-10-2021 17:09

PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung:

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3855.661
  • hoangvanthu@thainguyencity.gov.vn