Thông báo số 134/TB-UBND ngày 7/7/2021 của UBND phường Hoàng Văn Thụ về việc niêm yết công khai kết quả dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021

10-07-2021 17:07

PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung:

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3855.661
  • hoangvanthu@thainguyencity.gov.vn